Policys och styrande dokument

På denna sida kan du ta del av föreningen antagna policys och styrande dokument.

Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens verksamhet och våra medlemmars inflytande i föreningen. 

Stadgar

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn beskriver hur föreningen ersätter anmälningsutgifter, utlägg vid vissa nationella tävlingar och vad som gäller vid anmälningar inom och utom distriktet.

Ersättningspolicy 

Stafettpolicy

Stafetter är en mycket populär tävlingsform bland våra aktiva barn, ungdomar och juniorer.  Laguttagningar inför stafetter kan dock vara svåra att hantera. I stafettpolicyn beskrivs de principer som ska gälla vid lagutagningar vid barn- och ungdomstävlingar samt vid juniortävlingar.

Stafettpolicy

Policy om alkohol, narkotika, doping och tobak

Att föreningens verksamhet ska drivas i en alkohol-, narkotika och dopingfri miljö och en så gott som tobaksfri miljö följer av denna policy.

Policy om alkohol, narkotika, doping och tobak

Integritetspolicy och information om behandling av personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Integritetspolicyn beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 

Integritetspolicy

Registerförteckning

Uppförandekod för personuppgifter

Mall för begäran av registerutdrag (Använd denna mall om du vill begära ett utdrag från våra register. Maila till info@bikskidor.se)

Handlingsplan för trygga idrottsmiljöer

Vår handlingsplan för trygga idrottmiljöer hittar du här.

Handlingsplan för trygga idrottmiljöer