Rullskidbaneprojektet

Asfaltsslinga i Härnösand invigd

Asfaltslingan stod klar till mitten av sommaren 2023.

Invigningstävling genomfördes 27 augusti 2023 tillsammans med IF Rycket

 

 

Anläggningsrådet möte 25/5

Torsdagen 25/5 hade anläggningsrådet för den kommande rullskidbanan möte med deltagare från Bondsjöhöjdens IK skidor och IF Rycket. Syftet med mötet var informationsspridning och start av planering för invigningen.  

Status just nu är att banvallen har legat till sig under ett tjockt snötäcke och har nu tinat fram. Det som kvarstår är att förbättra dike på några ställen samt byta några trummor på Godstjärnsrundan efter det ska hela slingan vältas och hyvlas med bärlager därefter asfalteras. Detta arbete kommer starta vecka 25 och slutföras vecka 28. 

Ett preliminärt datum för invigningen är satt till 27/8. 


#arvsomutvecklarsverige #medstödavarvsfonden #arvsfonden #ifrycket

 

Uppstart

Anslutningen mellan Godstjärns- och skogsslingan börjar komma på plats. Snart fortsätter arbetena uppemot Hälletorp/Kråkis.