Föräldrainformation

Oftast skjutsar ni barnet till idrottsaktiviteter och låter tränarna ta hand om barnet. Varför inte ta med pjäxor och skidor eller grova, varma skor. Kom ut i spåret och var med!

Skidåkning är en bland få idrotter som man kan utöva tillsammans som familj. I BIK får ni möjlighet att lära känna nya skidintresserade familjer, hjälpas åt med planering och genomförande av klubbens aktiviteter. Alla behövs!

 

Arbetsinsats BIK skidor strävar efter att ha låga medlemsavgifter. En förutsättning för detta är föräldrars arbetsinsatser.  Din hjälp behövs också för att ledarna ska kunna lägga sitt huvudsakliga ideella engagemang på att planera och leda träningarna. 

Vi har därför tagit fram en arbetsplanering där ni har fått olika tillfällen då ni behöver hjälpa till med att fixa saften på träningarna och även hjälpa till vid våra olika tävlingar.

I dokumentet nedan kan ni se när ni skall göra er insats.

VIKTIGT!! Om ni inte har möjlighet att ta en dag ni blivit uppsatt på, får ni själv byta med någon annan förälder!

Länk till arbetsplanering

 

Utöver hjälp vid våra träningar så förväntas du som förälder göra två arbetsinsatser per år:

•Härnö trail-föreningens i särklass största inkomstkälla. Här behövs alla föräldrar för att bemanna olika stationer under en lördag i början på oktober när tävlingen går av stapeln. En kul dag som ger så pass bra med klirr i kassan att klubben inte behöver sälja bingolotter, strumpor och annat. 

BIK skidspel genomförs i januari varje år. Då behövs bemanning av alla roller som behövs för att genomföra tävlingen, till exempel arenabygge, banbygge, starter, förvarning, skyltning, caféuppgifter/servering, speaker och prisutdelning. 

 

Intäkterna från arbetsuppgifterna går till bland annat lägerverksamhet, subventionering av klubbkläder, startavgifter för de aktiva, material till träning, förbundsavgifter, fika och utbildningar.  

 

Arbetsinsats: För att föreningen ska hålla och bedriva sin verksamhet, behövs all hjälp vi kan få. Då kan ledarna lägga sin fokus på det dom är bra på. Det kan vara allt ifrån hjälpledare, fixa fika, hjälpa till vid tävlingar osv. Ju fler vi är som hjälps åt desto roligare och bättre verksamhet för våra barn och ungdomar. Det finns ett årshjul/arbetsplanering där det står vem som gör vad. VIKTIGT!! Om ni inte har möjlighet att ta en dag ni blivit uppsatt på, får ni själv byta med någon annan förälder!